Webky živě

Terms and Conditions

Pravidla a Podmínky

Poslední změna: Duben 1, 2021

Pravidla a Podmínky

Níže uvedené Všeobecné podmínky jsou zkrácenou verzí úplných Všeobecných podmínek, které Vám důrazně doporučujeme si přečíst po kliknutí sem.

 1. www.livewebcamsexforfree.com vám nebude posílat žádnou nevyžádanou poštu! Propagační informace týkající se www.livewebcamsexforfree.com nebo partnerů mohou být zaslány s možnosti odhlášení se ze seznamu. Zprávy odesílané přihlášeným odběratelům se týkají transakcí nebo vztahů mezi klientem a provozovatelem a jejich použití je ustanoveno v CAN-SPAM Act z roku 2003.
 2. Na www.livewebcamsexforfree.com je náš zákazník náš pán, kterému nabízíme přístup k volným i placeným interaktivním erotickým stránkám. Poskytovatelé erotických služeb (ASP) starší 18 let na nich provádějí živé show přes webovou kameru.
 3. www.livewebcamsexforfree.com Vám vřele doporučuje podívat se na vynikající obsah a nepřekonatelné ceny, včetně kompenzace kreditů, vracení peněz a včetně možností platby upravených pro každou službu a pro každou zemi. Tyto informace, objektivně uvedené v plném znění Všeobecných podmínek, lze snadno nalézt na webových stránkách a pod následujícími kontakty: jwsbill.com nebo  help@jwsbill.com
 4. Služby livewebcamsexforfree.com jsou přístupné pouze osobám starším 18 (v některých oblastech 21) let. Proto není pro mladistvé žádný pornografický materiál snadno dosažitelný.
 5. Jako dospělá osoba prohlašujete, že máte nezadatelné právo číst a sledovat jakýkoli obsah, který považujete za vhodný. Kromě toho prohlašujete, že čtení nebo sledování zábavně erotického obsahu stránek nijak neporušuje normy ani zákony Vašeho sousedství, Vaší obce, Vašeho města, Vašeho kraje nebo Vaší země.
 6. Zároveň prohlašujete, že máte bydliště v zemi, kterou jste pravdivě a správně uvedli ve formuláři při přihlašování na livewebcamsexforfree.com a berete na sebe povinnost neprodleně, nejdéle do 24 hodin, informovat o jakékoli změně bydliště zasláním e-mailu na help@jwsbill.com v souladu s ustanoveními uvedenými v úplných Všeobecných podmínkách.
 7. Veškerý obsah a materiál poskytovaný na www.livewebcamsexforfree.com, včetně mimo jiné živého přenosu obrazu, obrázků, grafiky, aplikací a textů, bude používán výhradně pro osobní potřeby. Tento materiál bude vlastnictvím webu www.livewebcamsexforfree.com a je chráněn příslušnými zákony.
 8. Za žádných okolností nebude livewebcamsexforfree.com ani žádná ze spřízněných nebo propojených společností nést zodpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, náhodé, mimořádné, následné nebo sankčně nahrazované škody, které by mohly vyplývat z uvedení nepravdivých údajů, z jeho možných následků, z porušování práva uživatelů, porušování úplného znění Všeobecných podmínek nebo ze zločinného jednání.
 9. Odběratelé mají kdykoliv právo se odhlásit navštívením www.livewebcamsexforfree.com Zákaznické Podpory nebo zasláním emailu na support@livecamhelp.com.

V případě jakéhokoli podvodného jednání si www.livewebcamsexforfree.com vyhrazuje právo použít všechny dostupné informace, které má k dispozici, v průběhu právního postupu jakéhokoli druhu, a to včetně – bez nároku na úplnost – historie navštívených stránek, IP adres, e-mailových adres a všech dalších sledovatelných činností.

V průběhu takovýchto právních postupů si LiveJasmin.com může najmout třetí stranu jako profesionálního vyšetřovatele a poskytnout jí určitá data za účelem naplnění federálního práva, obhájení svých práv a zastoupení zájmů svých zákazníků.

www.livewebcamsexforfree.com zaručuje plnou spolupráci právním orgánům, které vyšetřují podvodné transakce a další záležitosti spadající pod soudní pravomoc, a rovněž reagujeme na soudní obsílky a příkazy.

Povšimněte si prosím, že www.livewebcamsexforfree.com použila všechny dostupné a legální prostředky k tomu, aby zabránila uživatelům ve sledování erotického obsahu bez jejich vědomí. Je tedy výhradně na Vaší zodpovědnosti, abyste si pečlivě pročetli plné znění Všeobecných podmínek a porozuměli mu. Pečlivě jsem přečetl/a plné znění Všeobecných podmínek, jasně jsem jim porozuměl/a a ze svobodné vůle s nimi souhlasím.

Kup Kredity zde

Prohlášení o shodě s Federálním zákonem o vedení a uchovávání dokladů 18 U.S.C 2257

V souladu s federálním zákonem o vedení a uchovávání dokladů (známého též jako „18 U.S.C. 2257”) všechny osoby vystupující na naší doméně dovršily v době pořizování snímku nejméně 18 let. Potvrzení o věku všech vystupujících osob eviduje z pověření produkce níže uvedený správce záznamů. Veškerý obsah a obrazový materiál je plně v souladu s požadavky zákona 18 U.S.C. 2257 a s ním spojenými předpisy.

JWS Americas S.à r.l.

44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Velkovévodství lucemburskéAdministrátor databáze - help@jwsbill.com
 nebo 

JWS International S.à r.l.

44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Velkovévodství lucemburskéAdministrátor databáze - help@jwsbill.com

Prohlášení o bezpečném mládeži nepřístupném videochatu

 1. Prohlášení o shodě

  Jako platinový sponzorský člen asociace webových stránek hájících ochranu dítěte ASACP a člen organizací RTA (organizace „Určeno pro dospělé”) a ICRA (asociace hodnotitelů obsahu internetu) se www.livewebcamsexforfree.com zavazuje k ochraně nezletilých jedinců.

  Na www.livewebcamsexforfree.com máme zásadu NULOVÉ tolerance vůči dětské pornografii. V případě sebemenšího podezření okamžitě a trvale rušíme dotyčný účet a kontaktujeme příslušné orgány.

  V souladu s federálním zákonem o vedení a uchovávání dokladů (známého též jako „18 U.S.C. 2257”) všechny osoby vystupující na naší doméně dovršily v době pořizování snímku nejméně 18 let. Potvrzení o věku všech vystupujících osob eviduje správce našich záznamů.

  JWS Americas S.à r.l.

  44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Velkovévodství lucemburskéhelp@jwsbill.com
   nebo 

  JWS International S.à r.l.

  44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Velkovévodství lucemburskéhelp@jwsbill.com
 2. Naše zásady

  Veškerý obsah (psaný i vizuální) související s dětskou pornografií je na livewebcamsexforfree.com ZAKÁZÁN. Neprezentujeme dospělé modely jako děti; navíc vydávání osob mladších 18 let za dospělé je zakázáno.

  livewebcamsexforfree.com je plně v souladu s federálním zákonem o vedení a uchovávání dokladů (známého též jako „18 U.S.C. 2257”).

  www.livewebcamsexforfree.com neobsahuje pornografický materiál snadno dosažitelný pro nezletilé.

  Osoby mladší 18 let NESMĚJÍ na stránkách www.livewebcamsexforfree.com účinkovat ani je navštěvovat.

 3. Jak www.livewebcamsexforfree.com uplatňuje tato pravidla?

  Tým podpory livewebcamsexforfree.com sleduje všechny obrazové přenosy dostupné na těchto stránkách 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Naše přísná pravidla nařizují, abychom okamžitě a trvale zrušili účet účinkujících, pokud porušují naše zásady.

  Podle našich pravidel je zakázán jakýkoli explicitně erotický materiál ve Free chatu a ve všech obrazových materiálech dostupných běžné veřejnosti. Porušení tohoto pravidla má za následek peněžitou pokutu nebo i zrušení účtu.

  Každý jednotlivý nahraný obrázek podléhá kontrole týmu správců www.livewebcamsexforfree.com; kromě toho zvláštní tým sleduje, zda přihlášení do chatů a veškeré další psané materiály neporušují naše zásady. Zakázaný obsah je okamžitě odstraněn!

 4. Přísná pravidla během registrace účinkujících!

  K registraci účinkujícího je třeba splnit tyto tři hlavní požadavky:

  • Účinkující poskytne podepsanou dohodu a zaručí pravost osobních dat a uvedeného věku.
  • Účinkující zašle naskenovanou kopii svého identifikačního průkazu s fotografií (občanského průkazu).
  • Poskytne fotografii účinkujícího, na které drží svůj identifikační průkaz s fotografií (občanský průkaz) vedle svého obličeje.

  Všechna data důkladně kontroluje náš zkušený registrační tým. Vyhrazujeme si právo uplatnit okamžité a trvalé vyloučení v případě, že jméno uživatele je urážlivé nebo se týká nezletilých, a v případě sebemenšího podezření na padělání.

 5. Zabezpečená registrace člena

  Služby livewebcamsexforfree.com jsou dostupné pouze osobám starším 18 let.

  Pro získání členství musí člen vlastnit platnou kreditní kartu. Během registrace musí každý člen souhlasit se všeobecnými podmínkami našich stránek.

  Tým správců www.livewebcamsexforfree.com soustavně sleduje, zda informace o členech a přihlášení k chatu neporušují pravidla.

 6. Jak mohu poslat zprávu serveru www.livewebcamsexforfree.com?

  Pracovníci zákaznického centra na www.livewebcamsexforfree.com jsou připraveni 24 hodin denně, 7 dní v týdnu přijímat Vaše zprávy a vyřizovat jakékoli záležitosti. Specialisté zákaznického centra se každou příchozí zprávou vážně zabývají a patřičně ji prošetřují. Zákaznický servis můžete kontaktovat ze svého účtu funkcí Vzkaz pro správce nebo zasláním e-mailu na support@livecamhelp.com.